Herplaatsen torenspits te Amersfoort.

Verzorgen vergunningaanvraag voor het herplaatsen torenspits te Amersfoort.

Ontwerp; De Keijser & Wassink Architecten.      Dhr. ir. P. Wassink